Interim management

Via interim-begeleiding begeleid ik verandertrajecten op een persoonlijke en actieve wijze. Soms is de klus te groot en complex, of is er onvoldoende tijd beschikbaar om het ‘er even bij te doen’. Zeker op het gebied van huisvesting en ook op het gebied van vastgoedonderhoud spelen momenteel grote vraagstukken.

Integraal samenwerken is de nieuwe norm. Diverse partijen werken samen aan de oplossing van een complex en maatschappelijk vraagstuk. Maar hoe geef je deze nieuwe samenwerking vorm?

De opgave wordt steeds groter. En de kosten staan onder druk. Hoe krijg je toch al die veranderingen voor elkaar! Een samenwerking met én tussen externe partijen vraagt om extra aandacht en begeleiding.

Met mijn persoonlijke bijdrage realiseren we samen de verandering. In verschillende sectoren heb ik als leidinggevende veel ervaring opgedaan. Denk hierbij aan: gemeenten, woningcorporaties, vastgoedbeheerders, bouw- en installatiebranche. Daardoor ben ik goed in staat om op verandervraagstukken in te spelen die te maken hebben met (sociale) huisvesting. Ook het vormgeven van nieuwe samenwerkingsverbanden is voor mij bekend terrein.

 

Soorten management

Jij kunt bij mij terecht voor bijvoorbeeld de volgende tijdelijke functies en rollen.

 • coördinator
 • ketenregisseur
 • kwartiermaker
 • manager
 • programmamanager
 • projectleider
 • teamcoach
 • teamleider

 

Voor wie?

Mijn ervaring heb ik door de jaren heen opgebouwd in verschillende sectoren. En hoe verschillend ook, toch zijn deze sectoren nauw met elkaar verbonden. Al deze sectoren leveren een belangrijke bijdrage aan het wonen, werken en leven in onze regio.

 • woningcorporaties
 • gemeenten
 • bouw- en installatiebranche

 

Samenwerken

Samenwerken; de sleutel voor alle gesloten deuren. De oplossing voor alle veranderingen. Natuurlijk leiden goede samenwerkingen tot betere resultaten. Dit geldt voor interne samenwerking van verschillende afdelingen. En ook voor organisaties, die ieder voor zich, een belangrijke bijdrage leveren in de keten. En is de onderlinge samenwerking niet goed op elkaar afgestemd, dan wordt het eindresultaat vaak niet gehaald. Kortom, meer resultaat en minder energieverlies en faalkosten. Maar waar ontbreekt het aan? Weet jij welke schakels ontbreken?

Stel hierover gerust een vraag. Of maak een afspraak.

 

Resultaat

Het is een plezier om teams te zien groeien. Te zien dat individuele medewerkers gelijkwaardig met elkaar samenwerken en elkaar ook willen helpen.

Heb jij ooit wel eens berekend wat een betere samenwerking zou kunnen opleveren? Welke organisatorische kosten nu gemaakt worden, die eigenlijk overbodig zijn? Het bereiken van een betere samenwerking gaat niet vanzelf. Toch kunnen vaak stappen gezet worden die dit proces kunnen versnellen. Wil jij weten welke?

 

Ik vind een klankbord bij Gerda als ik mijn gedachten wil ordenen

~ zegt Jeroen, die regelmatig even belt om wat zaken af te stemmen

 

Zoek jij ook interim begeleiding?

Zoek jij ook iemand die op interim basis een klus weet te klaren? Als onafhankelijke en betrokken deskundige sta ik buiten jouw organisatie. Daardoor kijk ik vaak door een andere bril en zie ik andere mogelijkheden of oplossingen. Daardoor zijn we samen in staat om verbeteringen en veranderingen op gang te brengen.

Kijk ook eens bij managementadvies en coaching. Ook dit zijn mogelijkheden die de prestaties én het resultaat kunnen verbeteren.

Neem gerust contact met mij op voor een vrijblijvende kennismaking. Ik help je graag.

 

Een praktijkvoorbeeld, een gemeente wil aan de slag met huisvestingsproblematiek bijzondere doelgroepen

In 2022 zijn er landelijke en regionale huisvestingsproblemen met betrekking tot het huisvesten van statushouders (ook wel bekend als vergunninghouders of nieuwkomers). Iedere gemeente is namelijk verplicht om de huisvesting voor nieuwkomers te organiseren. Voor de gemeente Oldambt ging ik tijdelijk aan de slag als interim projectleider huisvesting statushouders. En er ligt een grote uitdaging op het gebied van huisvesting. Bij dit vraagstuk zijn veel organisaties betrokken. Iedereen levert een bijdrage aan de oplossing van dit vraagstuk. Dat maakt het soms ook zo lastig. Want hoe zorg je dat al die verschillende werkzaamheden goed en soepel op elkaar aansluiten? Vaak is dat al lastig genoeg binnen één organisatie. Laat staan wanneer 7 verschillende organisaties met elkaar moeten gaan samenwerken. Verschillende invalshoeken en belangen spelen een rol. En iedereen is afhankelijk van een ander (vaak buiten zijn/haar organisatie) om zelf weer verder te kunnen. Dat betekent dat er niet alleen integraal moet worden samengewerkt binnen de eigen organisaties, maar vooral ook daarbuiten. Ondanks alle complexe omstandigheden is het ons met z’n allen gelukt onze samenwerking te laten bloeien en de resultaten te laten groeien. Wat mooi om een team goed te zien samenwerken!

Kijk ook eens bij Klanten zeggen. Hier lees je verschillende ervaringen van klanten.

 

Een praktijkvoorbeeld, een woningcorporatie wil medewerkers een warm welkom heten

Het gebeurt niet zo vaak dat het bezit van een woningcorporatie wordt opgesplitst naar meerdere woningcorporaties, omdat een woningcorporatie ophoudt te bestaan. Toch is dat het geval in het noorden van ons land. De aardbevingsproblematiek heeft ook vergaande consequenties voor een woningcorporatie. De huizen moeten verdeeld worden, de medewerkers en de huurders.  Dit alles heeft natuurlijk ook een grote impact op de medewerkers. De werkomgeving veranderd, de collega’s, de werkzaamheden en op termijn waarschijnlijk ook de functie. Om dit goed in beeld vraagt Acantus mij om in gesprek te gaan met de betrokken medewerkers.

 

Een praktijkvoorbeeld, een onderhoudsbedrijf wil de dienstverlening uitbreiden met RGS

Een onderhoudsbedrijf wil aan de slag met Resultaatgericht Samenwerken (RGS – duurzaam samenwerken bij onderhouden van en investeren in vastgoed). Het besparen van onderhouds- en organisatorische kosten zijn daarin belangrijke thema’s om de huurwoningen betaalbaar te houden.  Best ingewikkeld in deze tijd. Daarnaast worden inkoop- en aanbestedingsprocedures aangepast naar de huidige tijd.

Voor dit onderhoudsbedrijf is dit een nieuwe tak van sport. Deze uitgebreide vorm van dienstverlening vraagt om het verder door ontwikkelen en professionaliseren van de bedrijfsvoering.  Samen zorgen we dat RGS vormgegeven en geïmplementeerd wordt binnen de organisatie. We zorgen dat allerlei bedrijfsonderdelen worden geprofessionaliseerd. Denk hierbij aan het werven van de juiste mensen en het door ontwikkelen van de ict-infrastructuur.

Verder zorgen we dat samen met de woningcorporatie en twee RGS-partners het Resultaatgericht Samenwerken gezamenlijk wordt uitgewerkt en geïmplementeerd. We werken intensief samen om het 7-Fasenmodel vorm te geven. Hierbij zorgen we voor een goede teamvorming, het opzetten van gezamenlijke opleidingen, het betrekken van co-makers, het opzetten van hedendaagse bewonerscommunicatie en staan we stil bij belangrijke leermomenten. Een heel groei- en verandertraject waar veel bij komt kijken. Tijdens het vormgeven en implementeren van deze nieuwe manier van samenwerken neem ik deel aan verschillende stuur- en werkgroepen. Samen zorgen wij ervoor dat in deze verandering mooie stappen worden gemaakt en iedereen zijn of haar professionele bijdragen kan leveren. Dat is teamwork!

Samen met Gerda, werken wij continu en met succes, aan verbeteringen

~ zegt Mart Tieben, hij is operationeel directeur bij Zandstra Vastgoedonderhoud BV

 

Zoek jij ook interim begeleiding?

Zoek jij ook iemand die op interim basis een klus weet te klaren? Als onafhankelijke en betrokken deskundige sta ik buiten jouw organisatie. Daardoor kijk ik vaak door een andere bril en zie ik andere mogelijkheden of oplossingen. Daardoor zijn we samen in staat om verbeteringen en veranderingen op gang te brengen.

Neem gerust contact met mij op voor een vrijblijvende kennismaking. Ik help je graag.

 

 

Zullen we eens kennismaken?