Management advies

Als managementadviseur en sparringpartner wissel ik graag met jou van gedachten over allerlei (complexe) vraagstukken. Is jouw bedrijf gegroeid en vraag jij je af wat er nu én voor de toekomst nodig is? Gaat een van jouw opdrachtgevers een ander (onderhouds)beleid voeren en moet jij als opdrachtnemer aan andere eisen voldoen? Wil jij aan de slag met een hedendaagse en wendbare organisatiestructuur?

 

Als werkgever of ondernemer kom jij dagelijks voor allerlei vragen te staan, die niet altijd even gemakkelijk zijn te beantwoorden of op te lossen. Het is dan prettig om met iemand te sparren die ervaring heeft als leidinggevende, maar ook die organisatorisch goed is onderlegd. Vaak vraagt het om een nieuwe manier van organiseren om weer klaar te zijn voor de toekomst. Zeker nu de wereld om ons heen snel en continu verandert. Wil jij jouw horizon ook verbreden?

 

Soorten advies

Jij kunt bij mij terecht voor diverse management- of organisatievraagstukken. Deze zijn voor mij niet onbekend. Denk hierbij aan:

 

strategisch – lange termijn

 • Wat is de (toekomst)visie van jouw organisatie of bedrijf?
 • Welk leiderschap past hier het beste bij?
 • Sluit jouw dienstverlening nog aan op de wensen en eisen van opdrachtgevers?
 • Hebben we onze kernwaarden voldoende helder? En handelen we er ook naar?

 

tactisch – middellang termijn

 • Hoe ziet jouw jaarplan eruit?
 • Wie moeten erbij betrokken worden?
 • Hoe zijn de verantwoordelijkheden en taken verdeeld?

 

operationeel – korte termijn

 • Kunnen werkprocessen verbeterd worden?
 • Hoe is de bereikbaarheid?

 

teamontwikkeling – samenwerking

 • Hoe is de onderlinge samenwerking?
 • Kunnen prestaties van jouw team(s) verbeterd worden?
 • Worden de individuele kwaliteiten goed benut?
 • Zijn de valkuilen van het team bekend?

 

Voor wie?

Voor allerlei functies die verantwoordelijk zijn voor de gezondheid en ontwikkeling van hun bedrijf, organisatie of team. Denk maar eens aan:

 • directeur/eigenaar
 • bestuurder
 • manager
 • teamcoach
 • teamleider
 • projectleider

Buro ED! helpt mij met het geven van de juiste inzichten

~ zegt Amanda Wieringa-Roelvink, zij is eigenaar van Bouwservice Roblo BV

 

Organisatie- en bedrijfsontwikkeling

Vaak hoor ik dat ‘de cultuur’ van het bedrijf dient te veranderen. Dat zou de oplossing zijn om alle problemen te tackelen. Dit gaat natuurlijk niet vanzelf. In de praktijk is het zelfs lastig te realiseren. Dat is niet zo gek. Het vraagt om een gedragsverandering. Van wie? Welke? Daar is geen pasklaar antwoord op te geven. Graag ga ik met jou in gesprek om hierover eens van gedachten te wisselen.

Stel hierover gerust een vraag. Of maak een afspraak.

 

Succesvolle organisaties en teams

Teams succesvol laten samenwerken, waardoor de effectiviteit vergroot kan worden. Welke mogelijkheden liggen er bij jou nog? Als betrokken buitenstaander kijk ik graag met jou mee hoe jij jouw team beter kunt laten functioneren. Misschien zijn er nog wel instrumenten die een positieve bijdrage kunnen leveren,  waardoor jouw team mooie prestaties kan realiseren?

 

Zoek jij ook een managementadviseur?

Herken jij jezelf of jouw organisatie of onderneming in een van deze praktijkvoorbeelden? Ben jij ook op zoek naar een managementadviseur of sparringpartner, iemand die met je meedenkt en jou ondersteunt?

Als geen ander weet ik voor welke uitdagingen jij staat en hoe lastig het is om continu in te spelen op veranderingen.

Als onafhankelijke en betrokken deskundige sta ik buiten jouw organisatie. Daardoor kijk ik vaak door een andere bril en zie ik andere mogelijkheden of oplossingen. Daardoor zijn we samen in staat om een volgende stap te realiseren.

Kijk ook eens bij coaching. Misschien is business coaching ook iets voor jou. Of ben je beter geholpen met tijdelijke ondersteuning via interim-management?

Neem gerust contact met mij op voor een vrijblijvende kennismaking.
Ik help je graag.

 

Een praktijkvoorbeeld, advies geven over een organisatieontwikkeling

Woningcorporatie Nijestee is volop in ontwikkeling. De organisatie wil graag een wendbare organisatie zijn. In deze ontwikkeling worden diverse thema’s aangepakt. Om de organisatie ‘platter’ te maken, is het ook de bedoeling om een managementlaag er tussenuit te halen. Deze woningcorporatie vraagt mij om eens mijn licht te laten schijnen op hun aanpak tot nu toe. In hun veranderingsproces voegen zij een objectieve en onafhankelijke deskundige toe om mee te kijken. Dat is slim! Gaandeweg ontstaan er vaak blinde vlekken. Dat is helemaal niet vreemd. Daarom is het raadzaam om een deskundige van buiten de organisatie mee te laten kijken, omdat die net iets anders naar het vraagstuk en uitdaging kijkt. Organisaties kunnen hun voordeel doen met deze andere blik en beoordelen of ze op de goede weg zijn of nog wat willen veranderen of toevoegen in hun ontwikkelingsproces.

Kijk ook eens bij Klanten zeggen. Hier lees je de ervaring van verschillende klanten.

 

Een praktijkvoorbeeld, het organiseren van een goed gesprek

De Gemeente Oldambt maakt jaarlijks regionale prestatieafspraken met de samenwerkende woningcorporaties en huurdersverenigingen. Sommige prestatieafspraken zijn duidelijk. Sommige prestatieafspraken vragen in de huidige tijd om een extra verdieping. Denk maar eens aan het huisvesten van bijzondere doelgroepen en/of aandachtsgroepen. Wat bedoelen we met een bijzondere doelgroep? En wie mogen hierop een beroep doen? Steeds meer doelgroepen doen een beroep op deze regeling. Steeds meer organisaties, denk aan zorgaanbieders, doen een beroep op deze regeling. Het is dus belangrijk dat verschillende organisaties goed gaan samenwerken. En er duidelijke afspraken zijn.
Daarom organiseer ik voor de gemeente Oldambt een interactieve bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst gaan verschillende stakeholders met elkaar in gesprek over dit belangrijke thema. Met de juiste werkvormen zorgen we dat het goede gesprek gevoerd kan worden. En er belangrijke inzichten ontstaan in de verschillende dilemma’s.

 

Een praktijkvoorbeeld, nadenken over de toekomst

Een bedrijf uit de bouwbranche met tien medewerkers staat voor belangrijke toekomstkeuzes. De markt is behoorlijk in beweging. Een van de opdrachtgevers is een andere strategie en (inkoop)beleid gaan voeren met betrekking tot onderhoud. Hierdoor hebben zij sinds kort geen rechtstreeks contact meer met deze klant. Ook op andere fronten zijn veranderingen gaande. 
De uitdaging is om de juiste richting voor dit bedrijf te ontdekken in de veranderende wereld.
We kijken samen welke mogelijkheden het beste passen bij de eigenaar. De wereld biedt talloze kansen. Ook hier zorgt een ontwikkelgericht assessment voor extra waardevolle inzichten. Want het gaat erom wat het beste past bij jouw kwaliteiten en capaciteiten!

 

Een praktijkvoorbeeld, het maken van een jaarplan

Een onderhoudsbedrijf is de afgelopen jaren behoorlijk gegroeid. Het aantal diensten is uitgebouwd en er zijn veel medewerkers aangenomen. Een bedrijf dat is gegroeid, vraagt om een andere managementaansturing, bedrijfsvoering en leiderschap.
Het is belangrijk om een visie, een missie en een jaarplan te hebben. Dit zorgt ervoor dat het bedrijf effectief kan functioneren. Voor dit onderhoudsbedrijf organiseer ik een drietal sessies. Tijdens een sessie gaan we interactief aan de slag. We bespreken de visie en missie. Is deze nog actueel in de veranderende markt? Ook doen we leuke oefeningen om goed een beeld te krijgen van de onderlinge communicatie en samenwerking. Welke kwaliteiten en samenwerkingspatronen gaan ons helpen? En welke niet?
Tijdens de verschillende sessies worden allerlei ingrediënten verzameld. Op basis hiervan kan het team aan de slag met een jaarplan. In een jaarplan wordt omschreven waar het team het komende jaar mee aan de slag wil.  In een snel veranderende markt dienen vooraf weloverwogen keuzes te worden gemaakt om daarna effectief aan de slag te gaan. Dat werkt beter dan afwachten.

 

Een praktijkvoorbeeld, het bedenken van een goede visie én plannen

Een installateur uit de regio moet bij een aanbesteding van een woningcorporatie ook diverse plannen van aanpak indienen. De aanbesteding bestaat tegenwoordig niet meer alleen uit de laagste prijs maar is veel uitgebreider geworden.  Er wordt een visie gevraagd op bepaalde onderwerpen. Denk maar eens aan Social Return on Investment. En plannen van aanpak behorende bij uitvoering van het project. En hoe past dit binnen de visie van de installateur? Dat vraagt om stevig denkwerk. Daarom gaan we samen in gesprek over de uitvraag van de aanbesteding en ik denk en adviseer mee bij verschillende uitwerkingen van visies en plannen van aanpak.

 

Zoek jij ook een managementadviseur?

Herken jij jezelf of jouw organisatie of onderneming in een van deze praktijkvoorbeelden? Ben jij ook op zoek naar een managementadviseur of sparringpartner, iemand die met je meedenkt en jou ondersteunt?

Als geen ander weet ik voor welke uitdagingen jij staat en hoe lastig het is om continu in te spelen op veranderingen.

Als onafhankelijke en betrokken deskundige sta ik buiten jouw organisatie. Daardoor kijk ik vaak door een andere bril en zie ik andere mogelijkheden of oplossingen. Daardoor zijn we samen in staat om een volgende stap te realiseren.

Kijk ook eens bij coaching. Misschien is business coaching ook iets voor jou. Of ben je beter geholpen met tijdelijke ondersteuning via interim-management?

Neem gerust contact met mij op voor een vrijblijvende kennismaking.
Ik help je graag.

Zullen we eens kennismaken?