Over ED!

 

Sinds mijn jeugd woon ik, Gerda Hulshof, in het mooie Oost-Groningen. In deze regio heb ik veel ervaring mogen opdoen in interessante en dynamische sectoren, zoals in de bouwsector, installatiebranche, vastgoedbeheer én woningbouwcorporaties en gemeenten. Van huis uit heb ik vanaf de keukentafel het nodige over onderhoud, duurzaamheid en ondernemerschap meegekregen. Het is daarom niet heel verwonderlijk dat ik na 25 jaar mijn baan in loondienst heb opgezegd om buro ED! op te richten. ED staat voor Effectief Doen. En ook voor (to) add. Ik wil klanten niet alleen ‘helpen’. Ik wil ook iets nuttigs en waardevols toevoegen.

 

Gedurende mijn loopbaan kwam ik er achter dat er ook uitdagingen zijn die simpelweg niet bij mij passen. Ik heb toen mijn eigen kwaliteiten en werkwaarden goed in beeld gebracht. Wat bleek? Plezier, samenwerken, ontwikkelen en vernieuwen zijn voor mij belangrijk.

 

Met meer dan 25 jaar ervaring als leidinggevende en ruim 15 jaar ervaring als coach durf ik te zeggen dat ik als geen ander weet wat zich binnen organisaties speelt. Nog belangrijker weet ik veranderingen te realiseren, en gezond functionerende en presterende teams vorm te geven. Hierbij staat altijd ‘samen’ centraal. Het is mijn doel om binnen een organisatie samen de doelen te benoemen en de resultaten te realiseren. Dit wordt ook wel werkprestatie (job performance) genoemd.

 

En het is zeker óók mijn doel dat iedereen met veel plezier zijn of haar kwaliteiten ontdekt en die zo goed mogelijk kan benutten. Dat wordt ook wel werktevredenheid (job satisfaction) genoemd. Met deze werkwijze wil ik een waardevolle bijdrage leveren aan het wonen, leven en werken in Noordoost-Nederland.

 

Wist je trouwens dat een goede job performance in combinatie met een prima job statisfaction dé formule is voor succesvolle organisaties én teams?

 

Of je nu een onderneming hebt met tien personeelsleden of een afdeling met vijftig werknemers, ik ondersteun jou graag bij het realiseren van (gedrags) veranderingen en het bereiken van andere resultaten. Het is echt een vak apart om dit goed te begeleiden. Daarom heb ik mij de afgelopen jaren steeds verder gespecialiseerd in organisatiepsychologie.

 

Organisatiepsychologie gaat over iets heel wezenlijks. Namelijk het gezond laten functioneren en presteren van organisaties, teams en individuen. Waarbij coachen op gedrag en resultaat centraal staat. Dit leidt tot succesvolle organisaties waar met plezier wordt gewerkt!

 

ED! is deskundig in verandering

 

Veranderen gaat niet vanzelf. Terwijl veranderingen elkaar steeds sneller lijken op te volgen. En de praktijk toch vaak net iets weerbarstiger lijkt te zijn. Veranderingen blijken ook vaak lastig te realiseren, terwijl klanten en opdrachtgevers veeleisender worden en de vraagstukken complexer. De nodige verandertrajecten haperen, waardoor de doelen én het resultaat uitblijven. Dat jij als leidinggevende of ondernemer worstelt met allerlei vraagstukken is dan ook heel logisch. Daarom ben ik er voor jou om deze vraagstukken te bespreken. Als buitenstaander kijk ik met een deskundige en frisse blik naar jouw organisatie en de veranderingen, zodat jij je blijft onderscheiden. Het bij kunnen benen van veranderingen die elkaar snel opvolgen is een hele uitdaging!

 

Samen met Gerda, werken wij continu én met succes aan verbeteringen.

~ zegt Mart Tieben projectleider Zandstra Vastgoedonderhoud BV

 

ED! denkt mee

 

Het is misschien een bijzondere combinatie, affiniteit hebben met de techniek en huisvesting én kennis hebben van psychologie. Deze zeer verschillende gebieden vind ik fantastisch. Hoe leuk is het dan om beide specialisaties in te zetten om anderen te helpen? Vaak zie ik dat in de wereld van techniek (de hele bouwketen) veel technische kennis aanwezig is. Dat is mooi maar het heeft ook een keerzijde. Met dezelfde kennis wordt ook naar complexe vraagstukken gekeken. Juist dán is het nodig om ook vanuit een andere invalshoek te kijken. Andere kwaliteiten en vaardigheden vormen een welkome aanvulling om veranderingen te realiseren. Hierdoor krijgt jouw bedrijfsontwikkeling of noodzakelijke verandering meer kans!

 

Gerda is inspirerend.

~ zegt Bert Eling directeur/eigenaar Zandstra Vastgoedonderhoud BV en Zandstra Totaalonderhoud BV

 

ED! daagt jou uit

 

ED! daagt jou uit om het beste uit jezelf te halen. Tijdens onze loopbaan vraagt iedereen zich wel eens af, welke volgende stap haalbaar is.
Wat past nu het beste bij mij? Of waar haal ik het meeste werkplezier uit!
Oók krijg ik vaak de vraag; Welke competenties zijn nog ontwikkelbaar? Dit zijn allemaal hele logische vragen. Een assessment kan jou daarbij helpen. Het geeft jou beter inzicht in jouw kwaliteiten en valkuilen.

Een assessment is een psychologisch onderzoek waarbij psychologische hulpmiddelen worden gebruikt, zoals testen en vragenlijsten.
Wanneer jij de verschillende testen en vragenlijsten invult, dan krijgen we goed zicht op jouw:

  • persoonlijkheid
  • capaciteiten
  • drijfveren

En ook op competenties die nodig zijn om een bepaalde functie succesvol te kunnen vervullen.
Een  competentie beschrijft een specifieke verzameling van gedrag dat bijdraagt aan het succesvol functioneren binnen een bepaald resultaatgebied. Voorbeelden hiervan zijn: leidinggeven en coachen, klantgerichtheid en bijvoorbeeld plannen & organiseren.

Jij krijgt van mij een onafhankelijk en objectieve terugkoppeling. Ik kan jou deze kwaliteit bieden omdat ik hiervoor gecertificeerd ben. De testen die worden gebruikt, zijn betrouwbaar en kennen een wetenschappelijke grondslag.

Samen bespreken wij welke vervolgstappen nuttig en aanvullend kunnen zijn. Denk hierbij aan het oefenen van een praktijksituatie in een rollenspel.

 Vervolgens kijken we samen welke werkzaamheden het beste bij jou passen. En ook met welke stappen jij jezelf professioneel verder kunt ontwikkelen. Dit is een aanrader voor elke leidinggevende om te kijken hoe jij effectief leiding kunt geven aan jouw bedrijf en team. Aan de hand van jouw unieke persoonlijkheid coach ik jou om jouw persoonlijke vaardigheden verder vorm te geven.

 

Ik kreeg een andere kijk op mijn overtuigingen.

~ zegt Sandra. Zij volgde een paar coachingsgesprekken

 

ED! werkt samen

 

Samenwerken in de keten vraagt om een andere manier van organiseren. Opdrachtgevers, opdrachtnemers en belanghebbenden (stakeholders) zien elkaar als gelijkwaardige partners. Door het inbrengen van ieders deskundigheid en expertise worden er betere oplossingen bedacht, die efficiënter zijn en op lange termijn kostenbesparend. Daarom wordt er ingezet op continuïteit en lange termijn samenwerkingen en prestatieafspraken. Goed en constructief samenwerken in de keten levert voor iedereen wat op!

 

  • Goedkoper en efficiënter samenwerken
  • Betere beheersing van het proces door het maken van procesafspraken
  • Continuïteit in de bedrijfsvoering
  • Verhogen van de klanttevredenheid
  • Benutten van elkaars kennis en kunde

 

Hoe mooi zou het zijn als dit kan worden gerealiseerd?

 

Dit gaat niet vanzelf. In de praktijk is het lastig te realiseren. Dat is niet zo gek. Het gaat niet alleen om een procesmatige werkwijze, maar óók om een volledige cultuuromslag waarin andere omgangsvormen worden gewaardeerd. Met elkaar in gesprek gaan voor de slimste aanpak. Hoe krijg jij deze cultuuromslag en gedragsverandering in jouw bedrijf voor elkaar? Daar help ik jou bij!

 

ED! weet wat werkt

 

Mijn houding is open en persoonlijk. Tegelijkertijd duidelijk en resultaatgericht. Altijd met de nodige dosis vrolijkheid, enthousiasme én gericht op een plezierige samenwerking. Kortom, prettige omgangsvormen. Dat werkt!
Wat zeg je ervan, zullen we een vrijblijvende kennismaking inplannen?

 

 

Gerda is een zeer prettige vrouw in de omgang en weet precies waar ze het over heeft. Veel kennis en kunde van zaken en kan dit heel goed toepassen in de situatie.

 

~ zegt Amanda Wieringa-Roelvink directeur/eigenaresse Roblo Bouwservice

Wat zeg je ervan, zullen we eens kennismaken?