Samenwerken aan wonen

Als leidinggevende binnen een woningcorporatie of gemeente sta jij voor heel wat uitdagingen. Nieuwe wet- en regelgeving maken het er niet gemakkelijker op. De opgave wordt steeds groter. En de kosten staan onder druk. Hoe krijg je toch al die veranderingen voor elkaar!

Samenwerken wordt vaak als sleutel gezien om het resultaat te verbeteren. Het klinkt zo simpel. Samenwerken; de sleutel voor alle gesloten deuren. De oplossing voor alle veranderingen. Natuurlijk leiden goede samenwerkingen tot betere resultaten. Dit geldt voor interne samenwerking van verschillende afdelingen. En ook voor organisaties, die ieder voor zich, een belangrijke bijdrage leveren in de keten. En is de onderlinge samenwerking niet goed op elkaar afgestemd, dan wordt het eindresultaat vaak niet gehaald. Weet jij welke schakels ontbreken? 

 

Herkenbaar?

De sector waarin woningbouwcorporaties en gemeenten zich bevinden, is complex maar voor mij niet onbekend. Als geen ander weet ik wat zich hier afspeelt. Daarom weet ik ook voor welke uitdagingen jij staat en hoe lastig het is om alle veranderingen vorm te geven én te implementeren. Daar help ik je graag bij.

 

Een voorbeeld uit de praktijk

Een gemeente in de provincie Groningen staat voor een grote uitdaging. Door de toenemende instroom van vergunninghouders is de wettelijke taakstelling groter en groter geworden. Om blijvend voortgang te boeken is een goede afstemming tussen alle betrokken organisaties van groot belang.

In deze casus zorg ik als interim projectleider huisvesting statushouders voor een gedragen plan van aanpak. De volgende stap is het goed implementeren van dit plan. Klinkt logisch toch?

Toch zie ik vaak dat het stokt bij een goede implementatie. Zeker wanneer er meerdere organisaties betrokken zijn. Bij een goede implementatie en uitvoering is de bijdrage van betrokken organisaties van essentieel belang. In dit geval waren ongeveer 7 tot 10 organisaties betrokken. Hoe zorg je dan dat iedereen goed aangehaakt blijft?  Dat gaat niet vanzelf. Dat moet gestructureerd en georganiseerd worden. Ook daarmee gaan we aan de slag.

In mijn rol van interim projectleider zorg ik natuurlijk dat we de boel ‘in de benen krijgen’. Voor de toekomst zorgen we dat binnen de organisatie een aparte functie wordt opgesteld. Door inzet van deze functie wordt ook de continuïteit geborgd.

 

Een ander voorbeeld uit de praktijk

Wanneer er veel verschillende organisaties met elkaar moeten samenwerken, dan is het maken van goede afspraken een belangrijke basis. Daarom organiseer ik voor een gemeente in de provincie Groningen een interactieve bijeenkomst. Tijdens deze bijeenkomst gaan verschillende organisaties met elkaar in gesprek over een belangrijke thema. Met leuke en interactieve werkvormen zorgen we dat het goede gesprek gevoerd kan worden. En er belangrijke inzichten ontstaan. Deelnemers aan deze bijeenkomst krijgen inzicht in en begrip voor de verschillende dilemma’s. Op basis hiervan kunnen goede en duidelijke afspraken gemaakt worden.  

 

Herken jij jezelf?

Herken jij jezelf of jouw organisatie in een van deze praktijkvoorbeelden? Ben jij ook op zoek naar een adviseur of sparringspartner, iemand die met je meedenkt en jou ondersteunt?

Neem dan gerust contact met mij op voor een vrijblijvende kennismaking! Tijdens een kopje koffie denk ik graag met jou mee. Vaak net even anders, omdat ik buiten jouw onderneming sta. Hoe fijn is het om met iemand te sparren die met een frisse blik naar jouw vraagstuk kijkt?

 

Zullen we eens kennismaken?