Begeleiding (interim)

Via interim-begeleiding begeleid ik verandertrajecten op een persoonlijke en actieve wijze. Soms is de klus te groot en complex, of is er onvoldoende tijd beschikbaar om het ‘er even bij te doen’.

Met mijn persoonlijke bijdrage realiseren we samen de verandering binnen jouw onderneming. In een tijd dat ketensamenwerking de nieuwe norm is geworden, is het van belang om de woningbouwsector en de onderhoudsbedrijven bij elkaar te brengen. In deze sectoren heb ik als leidinggevende veel ervaring opgedaan. Daardoor ben ik goed in staat om op verandervraagstukken in te spelen bij woningbouwcorporaties en bedrijven in de bouw (technische dienstverlening).

Een voorbeeld uit de praktijk
Voor een jonge RGS-aannemer zorg ik ervoor dat samen met de woningcorporatie en een andere RGS-partner het Resultaatgericht Samenwerken wordt uitgewerkt en geïmplementeerd. We werken intensief samen om het 7-Fasenmodel vorm te geven. Hierbij zorgen we voor een goede teamvorming, het opzetten van gezamenlijke opleidingen, het betrekken van co-makers, het opzetten van hedendaagse bewonerscommunicatie en staan we stil bij belangrijke leermomenten. Een heel verandertraject waar veel bij komt kijken. Voor de RGS-aannemer vertegenwoordig ik stuur- en werkgroepen. Samen zorgen wij ervoor dat in deze verandering mooie stappen worden gemaakt en iedereen zijn of haar professionele bijdragen kan leveren. Dat is teamwork!

Gerda zorgt ervoor dat we als bedrijf continu streven naar een professioneler niveau, zodat we altijd flexibel blijven handelen naar verandering in de markt.

~ Bert Eling directeur/eigenaar Zandstra Vastgoedonderhoud BV en Zandstra Totaalonderhoud BV

Wat zeg je ervan, zullen we eens kennismaken?